Μη κατηγοριοποιημένο

Adrian Paul is an Italian-English-American actor known for his titular role as Duncan MacLeod on the television series Highlander: The…