ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ

O Frank Quitely εξετάζει σελίδες κόμικς, εξώφυλλα, εικονογραφήσεις και εξηγεί πως αυτές οι εικόνες διηγούνται ιστοριες.